Following

yusuke.saito.1982
yusuke.saito.1982
onodes
onodes
yosuke.abe
yosuke.abe
kenichi.sakaguchi.77
kenichi.sakaguchi.77
harutsugu
harutsugu
tnmt
tnmt
legendofarakawa
legendofarakawa
juner.clarinet
juner.clarinet
misa.miura.9
misa.miura.9
nerimarina
nerimarina
moriyoshi
moriyoshi
ヘイ株式会社所属のエンジニアリングマネージャー。「エンジニアの生産性をあげる」をミッションに、採用や技術広報など外向けの業務と、教育・育成や組織・環境整備など内向...